Elektroniczna Karta Zgłoszenia na Wystawę

  Dane


  Adres
  Kontakt  Eksponaty
  Eksponat # {{eksponaty_index}}


  Kolekcja: Sprzedaż: Wymiana:

  Dodatkowe

  Wypełniając Kartę zgłoszenia informuję, że po zapoznaniu się z Regulaminem Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików aprobuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

  Wyrażam również zgodę na umieszczenie moich danych w KATALOGU WYSTAWY i do celów związanych z organizacją Wystawy, wykonywanie zdjęć eksponatów oraz udostępnienie wizerunku wystawionych eksponatów w katalogu, prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu, (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia na wystawę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101.
  Choć podanie danych osobowych jest dobrowolne, to jednak nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia na wystawę, uniemożliwia zgłoszenie przez internet.